Barn trafik skola

Barntrafikskola är för barn mela 4 -10 år. Mycket pedagogisk och genomtänkt med många års erfarenheter ute i skolor , förskolor , dagis. Den består av antal lektioner som är anpassad för ålder och årsanpassning , ex reflexer höst , vår cykling hjälm , osv osv. Lektionerna består av ca 30 - 40 min med många moment som lek , teori , pyssel , sång ev saga allt för att fånga barnens intresse. Jag vill lära barnen på tidigt stadium att det finns faror och risker i trafiken. Undervisning , träning , mognad alla är lika viktiga. Det finns bra referenser att tillgå.

Görel Thorell

070 - 22 75 0 75

Görel Thorell

070 - 22 75 0 75

Privatannons, Uthyres/Erbjudes
Uthyres/Erbjudes löpandeSkriv ut