ROT-avdrag – skattelättnad på renovering, ombyggnad och tillbyggnad

Den 1 juli 2009 ersattes det gamla skatteavdraget för husarbete av fakturamodellen som innebär att kunden får skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. Företagen som utför tjänsten ansöker sedan hos Skatteverket.

Nu behöver du inte vänta längre med att reparera parketten eller kakla om badrummet. ROT-avdraget (Reparationer, Ombyggnad och Tillbyggnad) som infördes 8 december 2008 gör att du får skattelättnader på 50% om du gör reparationer, ombyggnader eller tillbyggnader efter .

Skatteavdraget gäller på arbeten utförda på bostadsrätter, hus eller fritidsbostäder på upp till 50% av kostnader som ligger mellan 1000 kr och 100 000 kr.

Avdraget är även kopplat till individen vilket innebär att om ni är två som äger fastigheten får ni göra avdrag på 200 000 kr. Det betyder att ni sparar 100 000 kr på ett år.

Den som utför arbetet måste inneha F-skattsedel för att avdraget ska vara giltigt.

Rot-avdraget gäller dock inte ombyggnad och tillbyggnad på hus yngre än fem år. För reparationer gäller dock avdraget även på nybyggda hus. Rot-avdraget gäller inte heller nybyggen på tomten som fristående garage och friggebodar. Om garaget är hopbyggt med boningshuset går det dock bra att få rabatten.

För att få avdrag på arbeten som utförts och betalats mellan den 8 december 2008 till och med den 30 juni 2009 ansöker du själv om rabatten på en särskild blankett. För arbeten utförde efter den 1 juli ska du få rabatten direkt på fakturan.

För att få skattereduktion för rot-arbeten måste du äga och själva använda bostaden.

För mer information angående ROT-avdraget var vänlig besök regeringens hemsidaRUT-avdrag – skattelättnad för hushållsnära tjänster

Sedan 1 juli 2007 gäller skattelättnader för hushållsnära tjänster såsom barnpassning och städning m.m. Kostnaden för att köpa hushållsnära tjänster sänks med ca 50%. Detta innebär förstås möjligheter för den som erbjuder eller funderar på att erbjuda olika typer av tjänster då efterfrågan bedöms öka drastiskt.

För att få skattelättnad ska arbetet vara utfört i eller i anslutning till köparens eller dennes förälders bostad eller fritidshus och den som utför arbetet ska ha F-skattsedel. Den sammanlagda skattereduktionen uppgår till högst 50 000 kronor per person och år. (för år 2007 gäller maxbeloppet 25 000 kr). Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kr (inkl. moms) för att du ska kunna få skattereduktion. Den som köper hushållstjänster kommer att ha möjlighet att få jämkning, skattelättnaden märks då redan i samband med att tjänsten köps.

Ansökan om jämkning finns att hämta på Skatteverkets hemsida eller på ditt skattekontor.

Om du anlitar ett tjänsteföretag (kontrollera F-skattesedel) behöver du inte ange något till skatteverket. Företaget ansvarar för inbetalning av skatt och avgifter. Företaget ska ange priser inklusive moms. Du kan läsa mer om vilka tjänster som omfattas av skettreduktion på Skatteverkets hemsida.

Som hushållsnära tjänster räknas:

  • Städarbete, vård av kläder eller matlagning som gör i nära anslutning till bostaden
  • Gräs och häckklippning samt snö skottning som utför i nära anslutning till bostaden
  • Barnpassning, lämning eller hämtning som utförs i nära anslutning till hemmet
  • Annan omsorg av person tillexempel promenader, bankärenden eller handla som görs i nära anslutning till hemmet.

Du ansöker om skattereduktion skriftligen och skickar din ansökan till:
Skatteverket
593 85 Västervik

Din ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 1 februari året efter det år då arbetet har betalts. Bifoga kopior av fakturorna eller motsvarande handlingar tillsammans med din ansökan.

Klicka här för att ladda ner Skatteverkets broschyr om hushållsnära tjänster.Beskattning av uthyrning

Uthyrning av saker, fordon, bostäder och tjänster ska deklareras som inkomst av tjänst. Om det är att betrakta som Hobby och ej i vinstsyfte behöver det ej deklareras. Moms gäller endast näringsverksamhet och då krävs F-skattesedel.

Uthyrningen är att betrakta som näringsverksamhet om man agerar
1. Självständigt (flera uppdragsgivare)
2. I större omfattning
3. Vinstsyfte
4. VaraktigtBostad
Om du hyr ut småhus, bostadsrätt eller hyresrätt som är privatbostad så ska du redovisa överskottet i inkomstdeklarationen. På skatteverket finns en blankett för att underlätta beräkningen av överskottet. Blanketten hittar du här: Skattverkets hjälpblankett för uthyrning.

Från hyresintäkten får du göra vissa avdrag.

Småhus
För varje privatbostadsfastighet får avdrag göras med 4 000 kr och 20 % av bruttointäkten (hyresintäkt innan avdrag). Avdraget får inte överstiga hyresintäkten.

Bostadsrätt eller hyresrätt
Ett schablonavdrag medges med 4 000 kr per lägenhet plus hyran eller avgiften (förutom eventuella kapitaltillskott) för den uthyrda delen. Du får aldrig dra av mer än vad du fått i inkomst.För mer information:

vanliga skattefrågor

skatteverkets meddelanden

För ytterligare information hänvisar vi till www.skatteverket.se eller till Skatteupplysningen på 0771- 567 567


Informationen är hämtad från Skatteverket. Vi tar inte ansvar för eventuella ändringar i reglerna.