Villkor och regler för annonsering på hyrahyra.se

Hyrahyra.se ägs av Comp Media AB. Vi vill att hyrahyra.se ska vara en trevlig och säker plats på nätet och därför har vi följande villkor och regler:

Regler för annonsering

1. Annonsen
Privatannonser är endast till för privatpersoner och företagsannonser är endast till för företag. Hyrahyra förbehåller sig rätten att bedöma när en annons är företagsliknande och har då rätt att ändra annonsen. Om annonsören är oenig med Hyrahyra är det är upp till annonsören att bevisa motsatsen. Endast ett uthyrningsobjekt per annons är tillåtet och annonsen ska läggas av annonsören i den kategori som bäst beskriver annonsen.

2. Annonstexten
Rubriken ska beskriva varan eller tjänsten och inga länkar eller företagsnamn är tillåtna. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, då dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen eller annan lagstiftning. Annonser med endast sökord i annonstexten godkänns inte.

3. Länkar och bilder i annonser
Länkar (URL/webadress) till andra webbsidor ska skrivas in i avsett fält vid annonsuppläggning och inte i annonstexten. Hyrahyra tillåter endast URL:er som är relevanta till annonsen. Länkar till bilder ska vara relevanta för varan du annonserar. Det är ej tillåtet att använda sig av bilder eller texter vars rättigheter ägs av någon annan. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen eller annan lagstiftning. Annonsören ansvarar själv för att han eller hon har rätt att använda bild och text.

4. Annonsens innehåll
Hyrahyra ställer krav på att innehållet i annonser ska vara etiskt korrekt. Annonsering av t.ex. pornografiska eller politiska budskap, prostitution, alkohol, narkotika, tobak, läkemedel, kamphundar, utrotningshotade växt- och djurarter är inte tillåtet. Annonser om olagliga varor eller tjänster är inte tillåtna. Annonser med stötande innehåll, oseriösa eller vilseledande budskap, överdrivna uppgifter eller påståenden är inte tillåtna. Hyrahyra förbehåller sig rätten att avgöra när en annons bryter mot annonsreglerna och har rätt att utan förfrågan plocka bort annonsen.

5. Ändringar
Hyrahyra förbehåller sig rätten att utan förfrågan göra nödvändiga ändringar eller justeringar av inlagda annonser då detta anses behövas. Sådana ändringar kan vara rättning av stavfel, borttagning av upprepningar, felaktigheter eller liknande som endast är till för att förbättra och/eller förtydliga annonsen.

6. Språk
Hyrahyra tillåter inte annonstexter på annat språk än svenska.

Köpevillkor

Att annonsera på Hyrahyra är kostnadsfritt för privatpersoner i alla kategorier utom bostad och fritidshus. Företag betalar alltid en annonskostnad. Det finns möjlighet att köpa tillvalstjänster för både privatpersoner och företag.

1. Priser
Alla priser avseende Hyrahyras tjänster är inklusive svensk lagstadgad moms.

2. Betalning
Betalning sker med kort eller faktura. Faktura skickas till av annonsören angiven e-postadress och betalning görs på angivet bankgironummer. Betalningsvillkoret är 10 dagar, därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

3. Leveranstid
Beställda tillval till annonsen aktiveras normalt inom två timmar. Hyrahyra förbehåller sig risken för försening på grund av tekniska fel. Annonsen kommer vara tillgänglig på Hyrahyras hemsida under minst en månad. Hyrahyra har därefter rätt att ta bort annonsen om Hyrahyra så önskar. Annonser med betalda tillvalstjänster som uppfyller Hyrahyras alla krav kommer att vara tillgänglig på Hyrahyras hemsida minst så lång tid som tillvalen är betalda för.

Användarvillkor

Det kostar ingenting att lägga in en annons på Hyrahyra.se. Tillval är frivilliga och kostar pengar.
Den som lägger upp en annons på Hyrahyra godkänner att Dorunner AB publicerar kontaktuppgifterna på hyrahyra.se.
Det inte tillåtet att förtala någon person eller företag eller skriva olagliga och oetiska saker i en annons. Missbruk kommer att anmälas, och överträdelse kan komma att innebära att annonsen plockas bort utan förvarning.
Annonsören sluter avtal direkt med kunden. Dorunner AB har ingen del i det avtal som träffas mellan parterna.
Dorunner AB tar inte ansvar och lämnar inga garantier för tjänster och produkter som annonseras på Hyrahyra. Dorunner AB kan ej ställas till svars för skada som uppstått i samband med att avtal träffas. Vid problem, exempelvis bedrägeri och stöld skall tvisten hanteras direkt mellan annonsör och kund.
Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en annons. Dorunner AB garanterar inte relevansen i de svar som kommer på annonsen.

Generella villkor

1. Ansvar
Annonsören är personligen ansvarig för sin annons. Hyrahyra ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

2. Upphovsrätt
Alla rättigheter till annonstexten och eventuella bilder överlåts till Hyrahyra.

3. Ersättning
Vid normala tekniska störningar utgår ingen ersättning till annonsören. Vid mer omfattande fel betalas på begäran ersättning för den period som felet varat, dock högst det belopp som annonsören betalat till Hyrahyra för sin annons. Hyrahyra ansvarar inte för skada som kan härröras till uteblivna eller fördröjda annonssvar. Någon ersättning till annonsören utgår inte heller om Hyrahyra varit tvungen att ändra annonsen pga. att denna icke överensstämt med Hyrahyras regler för annonsering.

4. Olagligheter
I de fall Hyrahyra informeras om, eller upptäcker olagligheter hjälper Hyrahyra polisen med information.

5. Biluthyrning
Lagen (1998:492) om biluthyrning gäller yrkesmässig uthyrning av personbilar, lastbilar, bussar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år. Tillstånd för biluthyrning prövas av Länsstyrelsen. Annonsörer på hyrahyra.se ansvarar själva för att alla erforderliga tillstånd finns.

6. Personuppgifter
Vid annonsuppläggning och beställning på Hyrahyras webbsida krävs vissa personuppgifter. Hyrahyra lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att kunna fullfölja åtagandet till annonsören. Hyrahyra lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har annonsören rätt att få den information som Hyrahyra har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan annonsören begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall kundservice på e-post info@hyrahyra.se

7. Marknadsföring
Hyrahyra har rätt att skicka information till annonsören, samt att marknadsföra produkter och tjänster från Hyrahyra eller Hyrahyras partnerföretag.

8. Tillämplig lag
Hyrahyras tjänster riktar sig enbart till kunder på den svenska marknaden. Svensk rätt är tillämplig.

9. Cookies
Dorunner använder cookies. Du kan själv via din webbläsare välja om du vill tillåta cookies eller ej. Syftet med att använda cookies är att göra innehållet relevant samt att höja kvaliteten i vår tjänst bland annat genom att vissa inställningar på sidan sparas. Exempelvis kan du fortsätta att vara inloggad på ditt användarkonto trots att du navigerar mellan olika sidor. Läs mer om cookies på minacookies.se

Personuppgiftspolicy

Dorunner AB är personuppgiftsansvarig för behandling av registrerade uppgifter på denna hemsida. Genom registrering av personuppgifter (förnamn, efternamn, email-adress och telefonnummer) ger du ditt samtycke till att Dorunner använder dessa för att tillhandahålla överenskommen tjänst. Kopplat till detta kan dina personuppgifter komma att förmedlas till tredje part enligt nedan;
Dorunner ABs samarbetspartners är:
För att leverera en teknisk lösning (servers, felrapportering mm.): Amazon Webservices, Ramnode, Digital Ocean Inc, och Rollbar.
För att kommunicera med våra användare (distribution av SMS och mail): Pliwo, SendGrid Inc. och SendInBlue
Personuppgifterna behandlas i syfte att leverera tjänsten dvs. administrera förhållandet mellan användaren och tjänsteföretagen (som utför tjänster som användaren är intresserad av). Personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES. Våra samarbetspartners har samma hårda krav på personuppgiftshantering och lyder under samma lagstiftning (EUs Dataskyddsförodning), eller är certifierade enligt US Privacy Shield.

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för de ändamål som personuppgifterna behandlas för. Detta innebär vanligtvis att personuppgifterna raderas när användaren inte längre kan förväntas ha nytta av tjänsten.
Registrerade personer har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling. Vid frågor kring personuppgiftsbehandling eller utövande av rättigheter kan meddelande skickas till oss på info@dorunner.se.
Hyrahyra/Dorunner AB kommer inte sälja någon användares personuppgifter eller e-mail adress. Dorunner AB bedriver ingen marknadsföring riktad mot minderåriga.

Annonsera

Annonsera här